vision/air en airvisor werken samen voor luchtkwaliteitsmetingen. Bezoek airvisor voor meer informatie

De drone kan worden gebruikt om omgevingslucht te bemonsteren en te analyseren op hoogten tot 150 meter boven het maaiveld die voorheen onmogelijk te realiseren was. Luchtkwaliteitskaarten, modelverificatie, analyse van potentieel gevaarlijke locaties worden allemaal mogelijk gemaakt door deze nieuwe innovatie.

Bemonstering uit gevaarlijke bronnen

Met de DR1000-bemonstering kan de drone-operator veilig uit de buurt van gevaarlijke bronnen blijven terwijl hij monsters uit de omgeving neemt.

Direct Flare Pluimmonsterneming

De DR1000 kan in de pluim van een flare worden gevlogen om directe monsters te nemen voor analyse op chemische samenstelling en olfactometery. Temperatuur en vochtigheid van de pluim worden ook gemeten om de dispersieberekening te vergemakkelijken.

Continue chemische monitoring

Het DR1000 vlieglaboratorium biedt continue monitoring van meerdere chemicaliën. Tijdens de vlucht kunnen vijf ingebouwde chemische sensoren op afstand toezicht houden op de chemicaliën die op het moment van bestellen zijn geselecteerd.

Boven 30 chemicaliën

Chemische monitoring kan worden geleverd voor H2S, CH4, CO2, SO2, VOS en meer dan 30 andere geselecteerde chemicaliën. Chemische metingen samen met GPS-positie en hoogte kunnen 3D-kaarten van omgevingsvervuiling en geurniveaus weergeven. Deze functie kan ook worden gebruikt om de operator in een pluim te geleiden voor het nemen van monsters.

Stofbewaking

De DR1000 vlieglaboratorium kan ook continue monitoring van PM 1, 2.5 en 10 bieden met behulp van een met laser verstrooide deeltjes-teller. De stofbewaking kan naast de 5 chemische sensoren worden geïnstalleerd voor een volledige kwaliteitsbeoordeling van de omgevingslucht.

Thermische beeldvorming

Een warmtebeeldcamera kan ook worden geïnstalleerd voor visuele bevestiging van vluchtige emissies in verschillende toepassingen, zoals stortplaatsen, opslagtanks en olie / gasleidingen.

Het is vaak nodig om schoorstenen, vijvers en andere locaties te bemonsteren waar menselijke toegang moeilijk en / of gevaarlijk is. Bovendien moet de blootstelling van de operator aan gevaarlijke chemicaliën tijdens bemonstering zorgvuldig worden overwogen. Met de Scentroid DR1000 vliegende laboratoriumdrone kan de bestuurder veilig uit de buurt van potentieel gevaarlijke bronnen blijven terwijl hij het benodigde luchtmonster voor laboratoriumanalyse aanschaft. De bemonsteringsdrone kan ook worden gebruikt om omgevingslucht te bemonsteren op een hoogte van maximaal 150 meter boven het maaiveld dat voorheen onmogelijk was te realiseren.

Eindeloze toepassingen

Het vliegende laboratorium DR1000 biedt een robuust platform voor het uitvoeren van effectbeoordelingen en luchtkwaliteitsmetingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder monitoring van:
  • Vluchtige emissie
  • Flare-emissie
  • Lekdetectie langs oliepijpleidingen
  • Stort methaan en geuremissie
  • En veel meer!

Let's Fly...

Copyright 2019 - alle rechten voorbehouden, vision/air, een divisie van airvisor