Milieu monitoring

De voordelen die drones bieden op het gebied van milieumonitoring en -conservering worden gerealiseerd door een steeds toenemend aantal onderzoekers, studenten en milieu-ingenieurs.┬áDrones (of UAV’s / UAS) bieden snelle, eenvoudige en kosteneffectieve inzichten, op aanvraag.┬áHun toepassing varieert ondertussen sterk, van glaciale modellering tot het volgen van kusterosie, soortidentificatie en populatiebeoordelingen.

Professionals zoals milieu-ingenieurs, onderzoekers en natuurbeschermers wenden zich tot drones in plaats van langzamere landmeetapparatuur, satellietbeelden met een lagere resolutie en dure – en soms niet beschikbare – bemande vliegtuigdiensten.

Voorbeelden:

  • Wijzigingen in de natuur
  • Rivier en overstromings-risico’s
  • Kustbeheer
  • Terreinmodellering
  • Bosbouw
  • Behoud van planten
  • Dierbeheer en behoud

Leave a comment

Let's Fly...

Copyright 2019 - alle rechten voorbehouden, vision/air, een divisie van airvisor