De drone kan worden gebruikt om omgevingslucht te bemonsteren en te analyseren op hoogten tot 150 meter boven het maaiveld die voorheen onmogelijk te realiseren was. Luchtkwaliteitskaarten, modelverificatie, analyse van potentieel gevaarlijke locaties worden allemaal mogelijk gemaakt door deze nieuwe innovatie.

Maar milieu metingen gaan veel verder:

De voordelen die drones bieden op het gebied van milieumonitoring en -conservering worden gerealiseerd door een steeds toenemend aantal onderzoekers, studenten en milieu-ingenieurs. Drones (of UAV’s / UAS) bieden snelle, eenvoudige en kosteneffectieve inzichten, op aanvraag. Hun toepassing varieert ondertussen sterk, van glaciale modellering tot het volgen van kusterosie, soortidentificatie en populatiebeoordelingen.

Professionals zoals milieu-ingenieurs, onderzoekers en natuurbeschermers wenden zich tot drones in plaats van langzamere landmeetapparatuur, satellietbeelden met een lagere resolutie en dure – en soms niet beschikbare – bemande vliegtuigdiensten.

Let's Fly...

Copyright 2019 - alle rechten voorbehouden, vision/air, een divisie van airvisor