Nutsvoorzieningen

Vegetatiebeheer blijft een van de duurste operationele kosten voor de transmissie en distributie van elektriciteit. Het kunnen kwantificeren en classificeren van het risico met betrekking tot vegetatie is van cruciaal belang om de continuïteit van de service te waarborgen en de onderhouds- en interventiekosten te verlagen.

We gebruiken de nieuwste infraroodvideotechnologie, zo kunnen we problemen en “hotspots” uiterst nauwkeurig lokaliseren.

Leave a comment

Let's Fly...

Copyright 2019 - alle rechten voorbehouden, vision/air, een divisie van airvisor