Drones hebben bepaalde functies die ze bijzonder nuttig maken voor verzekeraars. Ten eerste zijn ze klein, gemakkelijk te manoeuvreren en vereisen ze geen start- en landingsbaan voor een luchthaven. Ze zijn dus veel goedkoper in gebruik dan bemande vliegtuigen. Ten tweede hebben drones geen piloot aan boord nodig, zodat ze naar plaatsen kunnen reizen die onveilig zijn voor mensen. Ten derde bewegen drones sneller dan mensen. Ze kunnen sneller over een groot geografisch gebied vliegen.

  • Dakbeschadigingen. Een van de meest voorkomende toepassingen voor drones door verzekeraars zijn dakinspecties. Daken zijn notoir moeilijk en gevaarlijk om te inspecteren. Een inspectie is vooral gevaarlijk als een dak steil is of brandschade heeft opgelopen. In plaats van op het dak te klimmen om foto’s te maken, kan een verzekeraar een drone gebruiken die is uitgerust met een camera. Met camera’s die op drones worden gebruikt, kunnen zeer gedetailleerde beelden worden vastgelegd. Bovendien kan een drone het hele dak fotograferen, inclusief delen van de structuur die niet toegankelijk zijn voor een mens.
  • Overige schade-inspecties. Drones zijn handig voor het inspecteren van schade aan grote constructies, zoals magazijnen.

 

  • Ketelinspecties. De wetten van staten vereisen periodieke inspecties van ketels en drukvaten. Sommige verzekeraars die een uitvalverzekering voor apparatuur schrijven , voeren deze inspecties uit voor polishouders en andere bedrijven. Commerciële ketels kunnen meerdere verdiepingen hoog zijn. Ze zijn moeilijk te inspecteren vanwege hun grootte en donkere interieur. Drones maken het inspectieproces eenvoudiger, sneller en veiliger. Ze elimineren de noodzaak voor zowel steigers als mensen in de ketel.
  • Inspecties na rampenclaims. Drones zijn waardevol voor het inspecteren van gebieden die zijn getroffen door een grote ramp, zoals een overstroming of aardbeving . De toegang tot een rampgebied kan door de civiele autoriteiten gedurende meerdere dagen worden beperkt. Zelfs als de toegang niet beperkt is, kan het gebied te gevaarlijk zijn voor verzekeringen om binnen te komen. Piloten kunnen camera-uitgeruste drones gebruiken om foto’s of video’s van beschadigde eigendommen te maken. Deze foto’s kunnen worden gebruikt om claims te verwerken.

 

  • Verzekeringsinspecties. Eén gebruik voor drones is het uitvoeren van inspecties van onroerendgoedverzekeringen. Drones zijn vooral handig als het verzekerde onroerend goed uitgebreid of moeilijk te bereiken is. Een gewasverzekeraar kan bijvoorbeeld een drone gebruiken om de gewassen van een boer te inspecteren. Bepaalde problemen zijn mogelijk gemakkelijker te herkennen vanuit de lucht dan vanuit de grond. De camera van een drone kan worden uitgerust met speciale lenzen om problemen te detecteren die niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog.
  • Controle op fraude . Drones kunnen ook worden gebruikt om verzekeringsfraude af te schrikken . Wanneer een storm of een andere gebeurtenis plaatsvindt, dienen sommige verzekeringnemers claims in voor schade die bestond voordat de gebeurtenis plaatsvond. Verzekeraars kunnen sommige claims weerleggen door beelden van drone-camera’s die vóór het evenement zijn genomen, te vergelijken met foto’s die zijn gemaakt nadat het heeft plaatsgevonden.

 

  • Integratie met andere technologie. De afbeeldingen en andere gegevensverzekeraars die met drones worden verzameld, zijn vooral waardevol in combinatie met andere technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI). Verzekeraars gebruiken AI om de gegevens te analyseren, de schade te beoordelen en reparatiekosten te berekenen.

Voordelen voor verzekeraars

Drones bieden verzekeraars een aantal potentiële voordelen. Een daarvan is een verlaging van de kosten van claims voor werknemerscompensatie . Door drones in plaats van mensen in gevaarlijke situaties te plaatsen, kunnen verzekeraars sommige verwondingen tijdens het werk voorkomen. Drones kunnen ook de kosten van dakinspecties verlagen. Wanneer daken steil zijn, moeten verzekeraars harnassen en andere veiligheidsuitrusting aan inspecteurs leveren. Als alternatief kan een verzekeraar een aannemer inhuren om de inspectie uit te voeren. Verzekeraars kunnen deze kosten elimineren door een drone te gebruiken.

Drones kunnen verzekeraars ook helpen geld te besparen na een ramp. Als een drone wordt gebruikt om afbeeldingen vast te leggen, zijn minder regelaars nodig om de schade op de ramplocatie te inspecteren. De verzekeraar kan aanzienlijke besparingen op reis- en verblijfkosten realiseren. Bovendien kunnen meer regelaars op kantoor blijven om de verliesgegevens te beoordelen en claims te verwerken.

Drones stellen verzekeraars in staat om tijd te besparen en hun middelen te richten waar ze het meest nodig zijn. Stel bijvoorbeeld dat er een massale overstroming plaatsvindt, die vernietiging veroorzaakt die zich uitstrekt over vele vierkante mijlen. Verzekeraars kunnen met drones het gebied overzien en de schade in vogelvlucht bekijken. Ze kunnen hun aanpassingsactiviteiten plannen op basis van de gegevens die ze verzamelen. Ze kunnen hun reactie prioriteren en regelaars via boten sturen naar verzekeringnemers die het meest hulp nodig hebben.

Een ander potentieel voordeel van drones is een grotere klanttevredenheid. Drones kunnen meer foto’s maken in minder tijd dan een mens. Door drones te gebruiken om verliesgegevens vast te leggen, kunnen verzekeraars claims sneller verwerken. Verzekeringnemers zijn meer tevreden over hun verzekeraars wanneer claims snel worden betaald.

Leave a comment

Let's Fly...

Copyright 2019 - alle rechten voorbehouden, vision/air, een divisie van airvisor